Crteži & slike :: Poezija & proza :: Vajanje :: Fotografije :: Strip :: Video

Na ovoj strani imate prilike da pronadjete adrese, e-mail adrese i kontakt telefone putem kojih možete doći do izdanja drugih etiketa i samostalnih izdanja. Većina njih je u vrlo malom tiražu i teško je doći do njih.


Kinovia - "Snenia", ep
2002., Cold Trinity

Snenia/Bdenia/Znamenia/
Uspenia

poručite na: minimalnaizdanja@yahoo.com
tiraž: u cd formatu